LEHDISTÖTIEDOTE 26.9.2017:

Kuluneen vuoden aikana autoteollisuuden näkymät ovat mullistuneet voimakkaammin kuin sitä edeltävällä vuosikymmenellä yhteensä. Kaikki merkittävät autonvalmistajat ovat tuomassa markkinoille sähköautoja ja ladattavia hybridejä. Osa on jopa ilmoittanut lopettavansa pelkkiin fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan tekniikan valmistamisen.

Useat valtiot ovat ilmoittaneet polttomoottoriautojen myynnin lopettamisesta seuraavien 10-15 vuoden aikana, viimeisimpinä Intia ja Kiina. Yhdessä eurooppalaisten kanssa ne muodostavat yli 2,5 miljardin ihmisen markkina-alueen.

Mikään ei siis estä sähköautoilun läpimurtoa. Viimeinen ratkaistava kysymys on ollut sähköisten ajoneuvojen lataaminen kerrostaloissa ja toimistoissa. Nyt tämäkin este on poistunut.

Sähköauto ladataan helpoiten siellä missä se on pysäköitynä pitkään – eli kotona ja työpaikalla. Latauspisteiden rakentaminen kiinteistöihin on kuitenkin ollut hankalaa, hidasta ja kallista, eikä ratkaisua ole löytynyt sen enempää autonvalmistajilta kuin sähköyhtiöiltäkään.

Parkkisähkö tuo palvelun, joka yhdistää sähköautoilijan, kiinteistön omistajan ja kiinteistöhuollon tarpeet saumattomaksi kokonaisuudeksi. Ratkaisun ytimessä on kaapeloinnin ja latauslaitteen erottaminen siten, että pitkän aikavälin kaapelointi-investointi pidetään erillään latauslaitteista, joiden teknologia kehittyy nopeasti ja joihin liittyvät tarpeet elävät. Pysäköintialue voidaan jo rakennusvaiheessa kaapeloida pikaliittimin, jolloin jokaiseen parkkiruutuun saadaan latausvalmius. Näin toteutettu sähköistys lisää pysäköintipaikan rakennuskustannuksia alle yhden prosentin verran. Latauslaitteita voidaan tuoda palveluna mihin tahansa ruutuun sitä mukaa kuin sähköautojen määrä lisääntyy.  Järjestelmä voidaan asentaa niin uudisrakennukseen kuin vanhaankin kiinteistöön, ja sen toteutuksessa voidaan hyödyntää olemassa olevaa kaapelointia tai rakentaa uutta.

Järjestelmä mahdollistaa enimmillään 44 kW:n tehon, ja kaikille autopaikoille voidaan tuoda tarpeen mukaan joko tavallinen autolämmityskotelo tai 3,7 kW:n, 7,2 kW:n tai 22 kW:n tehoinen latauslaite. Latauslaitteen saa palveluna, ja laitetta voi vaihtaa tarpeen muuttuessa.

Ensimmäinen laaja uutta tekniikkaa käyttävä järjestelmä on asennettu Helsinkiin Keskinäisen työeläkeyhtiö Varman pääkonttoriin, missä latausvalmius tuotiin koko halliin. Palvelu on tarjolla kaikille kiinteistön vuokralaisille.

“Kyseessä on kuitenkin enemmän kuin vain yhden uuden tekniikan tuominen markkinoille. Esittelemme nyt kokonaan uuden teknologia-alustan, johon jokainen laitevalmistaja, operaattori ja autonvalmistaja voi tulla mukaan. Tämä on ikään kuin sähköautoilun USB, joka mahdollistaa yhteensopivuuden kaikkien eri valmistajien välillä”, toteaa Parkkisähkö Oy:n toimitusjohtaja Jiri Räsänen.