Sähköisten ajoneuvojen lataamisen järjestäminen taloyhtiöissä on usein hankalaa. Ongelmat eivät niinkään johdu teknisistä seikoista, vaan tiedon puutteesta ja virheellisistä käsityksistä. Harhaluulot, propaganda ja sitkeässä istuvat urbaanit legendat aiheuttavat monesti nihkeää suhtautumista latausasioihin ja jopa kiinteistölataamisen kiivasta vastustamista.

Sähköautot kannattaa ehdottomasti ladata silloin, kun ne ovat pysäköityinä pidemmän aikaa eli käytännössä kotipihalla yöllä tai työpaikan pysäköintialueella työpäivän aikana. Suurin osa autoilijoista ajaa autollaan vuorokauden aikana korkeintaan pari tuntia. Lopun aikaa autot ovat parkissa. Parkkisähkön hitaalla latauksella keskimääräisen suomalaisen autoilijan tarvitsema päivittäinen kantama (n. 50 km) saadaan ladattua neljässä tunnissa.

Kerros- ja rivitaloasukkailla latausmahdollisuuden järjestäminen omalle parkkipaikalle vaatii kuitenkin luvan taloyhtiöltä. Tällöin saatetaan kohdata niin sanottu muna-kana-ongelma. Jos taloyhtiössä ei ole latausmahdollisuutta, sähköautoa ei uskalleta hankkia. Taloyhtiö puolestaan ei välitä järjestää latausasiaa, koska yhdelläkään asukkaalla ei ole sähköistä ajoneuvoa.

Sähköautot ovat vielä kovin uusi asia, mutta jossain vaiheessa käy väistämättä niin, että uutta asuntoa etsivät sähköautoilijat eivät halua muuttaa sellaiseen taloyhtiöön, jossa latausta ei ole saatavilla. Sähköautojen latausvalmius nostaa kiinteistön arvoa jopa enemmän kuin siihen käytetyt investoinnit juurikin siitä syystä, että lataamisen järjestäminen koetaan vaikeaksi ja pitkäksi prosessiksi tai se on pahimmillaan mahdotonta.

Suurin kiistakapula latausasioissa lienee laitteiden ja sähkön kustannukset. Joskus yksittäiset osakkaat saattavat tarjoutua maksamaan omat latauslaitteensa kokonaan itse, jolloin muilta asukkailta eli taloyhtiöltä irtoaa hyväksyntä helpommin. Tämä ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta ainakaan siinä vaiheessa, kun seuraavan asukkaan pitäisi saada ajoneuvonsa ladattua. Yhden sähköautoilijan omat laitteet saattavat nimittäin viedä sähkökeskuksesta kaiken käytettävissä olevan latauskapasiteetin. Jotta asukkaiden yhdenvertaisuusperiaate toteutuisi, taloyhtiö joutuisi tällaisessa tilanteessa nostamaan sähköliittymänsä tehoa kaikkien asukkaiden kustannuksella, vaikka vapaata kapasiteettia olisi teoriassa käytettävissä. Mikäli sähköpääkeskus tai kiinteistön syöttökaapeli joudutaan uusimaan, remontti maksaisi vähintään kymmeniä tuhansia euroja.

Parkkisähkön dynaaminen tehonhallinta ratkaisee usean yhtäaikaisen sähköauton lataamisen aiheuttamat ongelmat. Tehonhallinta tarjoaa sekä autoilijoille että taloyhtiölle monta etua, sillä sen ansiosta lataamiseen voidaan lähes aina käyttää taloyhtiössä olemassa olevia kaapeleita, nostaa käytettävissä olevaa huipputehoa niille, jotka sitä tarvitsevat sekä jakaa kaikille yhdenvertaisesti sama määrä energiaa.

Sähkön hinta on perinteisesti sisältynyt taloyhtiöiden autopaikoista perimiin maksuihin. Lämmitystolpista saatavaa sähköä on aiemmin käytetty pääsääntöisesti vain autojen lohko- ja sisätilanlämmittimiin. Jotkut autoilijat ajastavat autonsa lämpenemään joka aamu kylminä kuukausina, toiset eivät käytä lämpötolppaa koskaan. Silti kaikki ovat maksaneet palvelusta saman kiinteän hinnan. Sähköautojen myötä sähkönkulutus on tullut ajankohtaiseksi puheenaiheeksi taloyhtiöissä, kun asukkaat pelkäävät joutuvansa maksamaan naapureidensa sähköautojen lataamiset. Reiluintahan toki olisi, että jokainen maksaisi sähköstä oman kulutuksensa mukaan. Parkkisähkön moduuleissa on mukana sähkön mittarointi, joten laskutus saadaan kohdistettua kullekin asukkaalle todelliseen käyttöön perustuen.

Latauksen turvallisuus herättää myös paljon huolta. Tavanomaisesta kotitalouspistorasiasta ei pidäkään ladata sähköautoja, sillä pistorasia voi ylikuumentua tai sulake palaa. Parkkisähkön latausmoduuli on kehitetty varta vasten sähköautojen lataamiseen ja siihen on rakennettu useita turvamekanismeja. Parkkisähkön pistorasiassa on kipinöinnin esto, joka katkaisee sähkön ennen kuin kipinöintiä ehtii syntyä sekä lämpötilanvalvonta, joka estää ylikuumenemisen ladattaessa sähköautoa suurella virralla. Lisäksi pistorasia on täysin jännitteetön, kunnes autoilija on tunnistettu ja latauspistoke on paikallaan. Tämän ansiosta sähkötolppaa ei tarvitse enää lukita sen paremmin turvallisuussyistä kuin sähkön varastamisen estämiseksikään.

Parkkisähkön palvelumalli on siis ratkaissut kaikki taloyhtiöiden latausongelmat.

 • latauspiste sijaitsee autoilijan omassa pysäköintiruudussa
 • kalliita laiteinvestointeja ei tarvitse tehdä
 • jokainen maksaa kuluttamastaan sähköstä
 • kulutettu sähkö hyvitetään taloyhtiölle
 • huoltoyhtiön ei tarvitse käydä lukemassa sähkömittareita
 • isännöitsijän ei tarvitse lähettää sähkölaskuja lataamisesta
 • lämpötolppien avaintenhallinta muuttuu tarpeettomaksi
 • käytettävissä olevaa lataustehoa hallitaan dynaamisesti
 • laitteiden asennus, ylläpito ja huolto hoituu Parkkisähkön toimesta

Parkkisähkön järjestelmän kustannukset yksittäiselle autoilijalle ovat:

 • kertaluonteinen aloitusmaksu 400 euroa
 • palvelumaksu 20 euroa/kk
 • sähkön hinta 0,12 euroa/kWh

Ennen palvelun käyttöönottoa Parkkisähkö suosittelee taloyhtiöille kartoitusta (hinta 496 euroa), jossa käydään pysäköintialueen sähköjärjestelmä läpi ja varmistetaan sen soveltuvuus sähköautojen lataamiseen. Kartoituksesta laaditaan raportti taloyhtiön päätöksenteon tueksi. Parkkisähkön mallilla taloyhtiöt pystyvät todennäköisesti siirtämään kaapelointiurakkaa tulevaisuuteen, kunnes linjasaneeraus tai muu isompi remontti on ajankohtainen. Siinä yhteydessä on kustannustehokasta uusia myös pysäköintialueen kaapelointi, sillä kaivutyö on kallista, mutta kaapeli halpaa.