Parkkisähkö on ainoana suomalaisena yrityksenä mukana kehittämässä sähköistä liikennettä Euroopassa Electric Mobility Europe –hankkeessa. EME-hankkeen tarkoitus on edistää sähköisen liikkumisen läpimurtoa Euroopassa.

EME-hanke kattaa sähköisen liikenteen kokonaisuutena ja se on jaettu viiteen osa-alueeseen: järjestelmäintegraatio, kaupunkiliikenteen kehittäminen, liikenteen älykkäät ratkaisut, julkinen liikenne ja kuluttajakäyttäytyminen. Hankkeessa on 13 projektia näiltä osa-alueita.

Parkkisähkö on mukana EMWF (Electric Mobility Without Frontiers) –projektin seitsemän toimijan yhteenliittymää. Projektin tarkoitus on kehittää sähköautojen latausinfrastruktuurin käytettävyyttä kehittämällä saatavilla olevaa tiedonjakelua kaikkien lataustoimijoiden välillä.

Parkkisähkön vahva osaaminen älykkäässä latauksessa huomioitiin valitessa projektin osanottajia. Parkkisähkön lisäksi projektissa ovat mm. latauskarttasovellus Electromaps, Eindhovenin Tekninen Yliopisto sekä tietoliikennekehittäjä Wellness Telecom. Projektin koordinaattorina toimii saksalainen Smartlab Innovations GmbH.

 

EMWF-projektissa mukanat olevat toimijat

Sähköautoilijoille helposti saatavilla oleva data parantaa käyttäjäkokemusta ja tehostaa latausinfran käyttöastetta.

Lisäksi sähköverkko-operaattoreille saadaan arvokasta tietoa latausinfran käyttöasteesta alueittain sähköverkkojen suunnittelun avuksi. Data myös mahdollistaa yhtenäisten latauspisteverkostojen kehittämisen kaupunkitasolla.

EMWF-projekti perustuu avoimen markkinan ajatukseen. Avoin markkina madaltaa uusien toimijoiden kynnystä markkinoille ja mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymisen.

Projektissa toteutetaan pilottijärjestelmät kaikissa neljässä projektin maassa.