Parkkisähkön cleantech-osaaminen palkittiin ympäristöjärjestö WWF:n Climate Solver –kilpailussa.

Kilpailussa palkittiin viisi yritystä, joiden innovaatioilla on merkittävä vaikutus ilmaston muutoksen vastaisessa työssä. Arvion mukaan palkitut viisi innovaatiota voisivat vähentää hiilidioksidipäästöjä kansainvälisesti yli 100 miljoonaa tonnia vuosittain. Määrä vastaa likimain Suomen ja Ruotsin yhteenlaskettuja päästöjä.

Parkkisähkön skaalautuva sähköauton latauspalvelu nopeuttaa sähköautojen läpimurtoa ja vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä.