Parkkisähkön sähköauton latauspalvelu edustaa kiertotaloutta, jossa yrityksen toiminta tukee ilmastomuutoksen hillintää.

Parkkisähkö on valittu Suomen Itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat listalle. Kiertotaloudessa liiketoimintamallit ovat kestäviä ja perustuvat omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen. Sitra on jaotellut viisi kiertotalouden liiketoimintamallia:

– Tuotteet palveluna: palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijasta

– Uusiutuvuus: uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien sekä uusiutuvan energian käyttö tuotteissa

– Jakamisalustat: tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattaminen ja elinkaaren pidentäminen digitaalisilla alustoilla mm. vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä.

– Tuote-elinkaaren pidentäminen: Tuotteita pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja mm. huollon, korjaamisen ja uudelleenvalmistuksen keinoin.

– Resurssitehokkuus & kierrätys: materiaali- ja energiatehokkaat ratkaisut, sekä elinkaarensa loppuun tulleiden tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräys ja uudelleenhyödyntäminen.  

Parkkisähkön latauspalvelu vastaa kaikkiin viiteen Sitran kiertotalouden määritelmään. Parkkisähkö mallissa latausasemat ovat osa palvelua ja laitteiden huollot sekä päivitykset ovat osa Parkkisähkön palvelulupausta. Uusiutuvuus toteutuu Parkkisähkön palvelussa, kun parkkipaikkojen lämpötolpat muutetaan sähköauton latauspisteiksi. Parkkisähkön järjestelmässä parkkialueen sähkön syötöstä luodaan jakamisalusta, jota hallinnoidaan älykkäällä kuormanhallinnalla. Palveluun sisältyvät huollot ja päivitykset pidentävät tuotteiden elinkaarta ja resurssitehokkuutta.

Lue lisää Parkkisähkön latauspalvelusta ja Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat hankkeesta.