• Parkkisähkö Oy

Parkkisähkölle onnistunut osakeanti, vahvistaa avaintoimintoja

Parkkisähkö Oy kehittää ja tarjoaa innovatiivista sähköautojen latauspalvelua nopeasti kasvavaan kiinteistölataussegmenttiin* . Yritys on juuri päättänyt onnistuneen rahoituskierroksen ja vahvistanut organisaatiotaan parantaen näin palvelutasoaan Suomessa ja valmistautuen tulevaan kasvuun.Sähköautojen ensirekisteröinnit ovat lisääntyneet vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä yli 100 % edellisvuoden vastaavaan tasoon verrattuna** . Kysyntä sähköautojen latauspalveluille ja niiden tarvitsemalle infrastruktuurille on pysynyt korkeana siitäkin huolimatta, että päivittäinen sähköautojen latauspalveluiden käyttö on pääkaupunkiseudulla tilapäisesti laskenut alle puoleen vuodenvaihteen tasosta, kun laajamittainen siirtyminen etätöihin on vähentänyt työmatkaliikennettä.


Parkkisähkölle tulevien kaupallisten kyselyiden ja tilauskannan määrä varsinkin kiinteistö- ja taloyhtiöiltä on tasaisesti kasvanut. Myös asennustoiminta jatkuu, ja se on tilauskannan vahvistuessa jopa lisääntynyt.


Parkkisähkö Oy avasi helmikuussa nykyisille sijoittajille kohdistetun osakeannin. Tämä anti on nyt kokonaan merkitty, mikä kuvastaa sijoittajien luottamusta markkinoiden kehitykseen sekä yrityksessä tehtyihin muutoksiin. Yrityksen johtoa on vahvistettu uusitulla johtoryhmällä, ja hallitustyön tueksi on perustettu kuusihenkinen ohjausryhmä. Onnistunut osakeanti sekä uudet nimitykset ovat vahvistaneet yrityksen taloudellista tilannetta, tuoneet yhtiön johtoon uusia resursseja ja osaamista sekä merkittävästi parantaneet yrityksen valmiutta kasvattaa liikevaihtoa ja toimintaa seuraavalle tasolle.Lue lisää tuoreesta lehdistötiedotteestamme täällä.


* Kansainvälinen Energiavirasto IEA arvioi, että vuoden 2030 loppuun mennessä 60 % kaikkien sähköautojen latauksesta tapahtuu kiinteistölatauksena.

Lähde: IEA “Global EV Outlook 2019” report.

** Autoalan Tiedotuskeskus / Traficom


197 katselukertaa0 kommenttia