Osakeanti

Sijoittajakontaktit

Heikki Suonsivu, Perustaja, hallituksen puheenjohtaja, +358 40 551 9679, heikki.suonsivu @parkkisahko.fi

Jiri Räsänen, Toimitusjohtaja Parkkisähkö Oy +358 45 601 3553, jiri.rasanen@ parkpisahko.fi

Mikko Summala, COO, toimitusjohtaja Parking Energy UK Ltd, +44 7764 188624, mikko.summala@ parkingenergy.com

Documents in English - Englanninkieliset Dokumentit

Share offer documents in English are available at www.parkingenergy.com/investment.

Helmikuu 2020 Osakeannin edistyminen

Päivitämme osakeannin edistymisen täällä joka arkipäivä. Tässä annissa on merkittävänä kaikkiaan 400.000 osaketta joista 215.988 on varattu ensisijaisesti yrityksen nykyisille osakkaille. Loput on varattu vaihtovelkakirjojen konvertointiin uusiksi osakkeiksi.

Annin eteneminen 10/3 - VARSINAINEN MERKINTÄAIKA ON PÄÄTTYNYT

98,915

Ensisijainen merkintä

180,467

Toissijainen merkintä

69.8%

% osakkeista merkitty

€838,144

Kokonaisrahamäärä

28/28

Päiviä merkinnässä

Helmikuu 2020 Osakeanti

Parkkisähkö Oy:n 6. helmikuuta 2020 pidetty yhtiökokous päätti uudesta osakeannista. Tässä pääsääntöisesti nykyisille omistajille ja vaihtovelkakirkojen haltijoille suunnatussa annissa on tarjolla kaikenkaikkiaan 400.000 (neljäsataatuhatta) uutta osaketta merkintähinnan ollessa €3.00 (kolme euroa) per osake.

 

Anti toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe alkaa tiistaina 11. helmikuuta 2020 ja kestää neljä viikkoa. Annin kaksi ensimmäistä viikkoa ovat varattu nykyisille omistajille, he voivat merkitä yhden uuden osakkeen kolmea nykyistä osaketta kohden. Ylimerkinnän tapahtuessa osakkeet jaetaan pro rata periaatteen mukaan.

 

Mahdollisesti merkitsemättä jääneitä osakkeita tullaan tarjoamaan myös ulkopuolisille sijoittajille. Lisätietoa oheisissa dokumenteissa.

Osakeanti-dokumentit

Perustietoasiakirja, pdf 

Yhtiökokouksen pöytäkirja, pdf

Yhtiöjärjestys, pdf

 

Merkintälomake, pdf

Vaihtovelkakirja – yksityishenkilöille (englanninkielinen), pdf

Vaihtovelkakirja – yrityksille (englanninkielinen), pdf

© 2020 Parkkisähkö Oy | Parking Energy Ltd

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle