Taloyhtiökampanja

Taloyhtiö latausvalmiiksi alkaen €95/parkkiruutu

Kestävä ja kaikille osapuolille reilu ratkaisu sähköautojen lataukseen taloyhtiöissä

Parkkisähkö tekee sähköautojen latausvalmiuden hankinnan entistäkin helpommaksi ja halvemmaksi. Taloyhtiön koosta ja iästä riippumatta latausvalmiuden saa pääkaupunkiseudulla nyt kiinteään hintaan. 

Kun Taloyhtiö hankkii latausvalmiuden koko parkkikentälle, kiinteä hinta komponentteineen ja sähköurakoineen maksaa taloyhtiölle ARA-tuen jälkeen vain 95,00 €/parkkiruutu (sis. alv) Samalla taloyhtiö saa uudet piharasiat ja kellolaitteet polttomoottoriautoilijoille. Latausvalmiuden vähimmäistilaus on kuusi parkkiruutua.

Parkkisähkön latausvalmius on helpoin ja edullisin tapa hoitaa taloyhtiön sähköautoasiat kerralla kuntoon ja nostaa samalla kiinteistön arvoa. Parkkisähkön mallissa taloyhtiö vastaa kaapelointi-infrasta, autoilijan kustannuksina ovat vuokrattavan latauslaitteen ja sähkön käytön kulut. Operointisopimuksella Parkkisähkön kanssa taloyhtiö mahdollistaa sen, että asukas voi tilata haluamansa tyyppisen latauslaitteen suoraan Parkkisähköltä, ilman kustannuksia taloyhtiölle. Pikaliitinteknologia mahdollistaa latauslaitteen asentamisen ilman varsinaisia sähkötöitä.

 

Tilaus onnistuu helposti oheisella kaavakkeella

Tyypillinen taloyhtiön toteutus Parkkisähkön pikaliittimillä - kuvassa sekä Type 2 että Schuko-latauslaitteet

Mikä on taloyhtiön Latausvalmius? 

Latausvalmius  =  Kaapelointi pikaliittimillä  +  Operointisopimus

Latausvalmius tarkoittaa sitä, että taloyhtiön asukas voi tilata suoraan operaattorilta latauspisteen omaan parkkiruutuun, ilman varsinaisia sähkötöitä ja ilman erillistä lupaa taloyhtiöltä tai isännöitsijältä. Latausvalmiuden teknologinen pohja on Parkkisähkön kehittämässä pikaliittimessä, joka mahdollistaa latauspisteen asentamisen plug-and-play menetelmällä juuri haluttuun ruutuun. Latausvalmiuden innovaatio on siinä, että taloyhtiö solmii Parkkisähkön kanssa operointisopimuksen, jolloin latauspistelaajennukseen riittää asukkaan tekemä tilaus.


Pikaliittimen hyödyt

Pikaliitinteknologia mahdollistaa perinteiseen auton lämmitykseen tehdyn kaapeloinnin yhtäaikaisen hyödyntämisen autojen lämmittämiseen ja sähköautojen lataamiseen. Tolpan naaraspikaliittimeen voidaan plug-and-play tekniikalla asentaa perinteinen piharasia mekaanisin kellolaittein sekä eri tyyppisiä ja -tehoisia latauslaitteita.
 

Parkkisähkön pikaliitin voidaan helposti asentaa taloyhtiön nykyisiin lämpötolppiin

Tulevaisuusvarmuus

Sähköautojen latausteknologiat kehittyvät jatkuvasti:  Älykkään latauksen protokollat muuttuvat, markkinoille tulee uusia automalleja jotka kykenevät hyödyntämään saatavilla olevaa sähkövirtaa uusin tavoin ja käyttömukavuuden vaatimustaso nousee esimerkiksi kiinteään kaapeliin tottumisen myötä. Investointi nopeasti vanhenevaan tekniikkaan ei siten ole välttämättä paras vaihtoehto. Latauspiste vuokrattuna pikaliittimeen antaa paitsi toimivuustakuun ja automaattiset päivitykset, myös mahdollisuuden vaihtaa latauspiste tarpeiden tai teknologian muuttuessa.

Latauspisteiden lisäykset, vaihdot ja poistot tarpeen mukaan

Pikaliitinkaapeloinnin avulla sähköautojen latauspisteitä on aina oikea määrä ja oikeissa paikoissa. Latauspisteen asentaminen voidaan suorittaa ilman varsinaisia sähkötöitä, jopa viereisten autojen latauksen keskeytymättä. Latauspisteen huoltaminen tai vaihtaminen tehokkaampaan tapahtuu samoin ilman palvelukatkoksia. 

Operointisopimus 

Taloyhtiö solmii Parkkisähkön kanssa operointisopimuksen,joka mahdollistaa olemassa olevan sähköinfrastruktuurin hyödyntämisen. Operointisopimuksen puitteissa asukas voi tilata latauslaitteen omalla kustannuksellaan suoraan Parkkisähköltä, kuormittamatta taloyhtiön hallitusta ja isännöitsijää erillisellä projektilla. Operointisopimus on taloyhtiölle maksuton ja pitää sisällään myös lataussähkön automaattisen hyvityksen taloyhtiölle. 

Latausvalmiuden parkkiruutukohtainen kustannus

Kaikki hinnat sisältävät voimassaolevan arvonlisäveron 24%. Parkkisähkön pikaliitinjärjestelmä on oikeutettu ARA-tuelle. Parkkisähkö ei kuitenkaan ole vastuussa tukihakemuksen hyväksymisestä.

(takaisin alkuun)

Mikä on Parkkisähkön vuokramalli? 

Mitä se pitää sisällään?

Parkkisähköltä taloyhtiö saa kaiken mitä sähköautojen lataamiseen tarvitaan. Edellä kuvattu latausvalmius pakettina sisältää sähkötyöt ja pikaliittimet, jotka mahdollistavat alhaalla kuvatun vuokramallin. Latausvalmiille paikoille tuodaan myös perinteiseen autonlämmitykseen uudet piharasiat 2 tunnin kellolaitteilla.

Vuokramallissa autoilija saa toimivuustakuulla, automaattisella sähkön laskutuksella ja hyvityksellä  varustetun latauslaitteen edullisella kk-hinnalla. Tilauksen kesto on 12 kk, jonka jälkeen tilaus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana 1 kk irtisanomisajalla. Palvelun lopettaminen on helppoa ja maksutonta. Latauslaitteen tyypin muuttaminen onnistuu myös ilman sähkötöitä.

Parkkisähkön latauslaitteisiin kuuluu aina tehonhallinta, sähkön mittarointi, laskutus autoilijalta ja hyvitys taloyhtiölle. Latauspiste tunnistaa autoilijan automaattisesti ja omia lataustietoja voi seurata älypuhelinsovelluksesta.

Toimivuustakuu

Parkkisähkö on vastuussa latauslaitteidensa toimivuudesta koko sopimuskauden ajan. Kaikki Parkkisähkön toimittamat latauslaitteet ovat jatkuvassa etävalvonnassa. Ennakoivan huollon avulla voidaan ehkäistä toimintahäiriöitä ja vaihtaa laite ennen kun se vioittuu. Parkkisähkön latauslaitteet täyttävät latauslaitteiden CE-standardien mukaiset turvallisuusvaatimukset ja lisäksi niissä on useita sähköturvallisuutta lisääviä toimintoja.

Laskutus, hyvitykset ja asiakaspalvelu

Jokainen latauspiste mittaroi kulutetun sähkön. Taloyhtiö asettaa sähkön hinnan, suosituksena yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen omakustannehinta. Parkkisähkö laskuttaa autoilijaa (laskutuslisä 0,02 €/kWh) ja hyvittää käytetyn sähkön taloyhtiölle neljännesvuosittain. Parkkisähkön asiakastuki palvelee kaikkiin älypuhelinsovelluksen ja laitteiden toimivuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Tehonhallinta

Tärkein ominaisuus jolla kiinteistön vanhastakin sähköjärjestelmästä voidaan päivittää ajantasainen sähköautojen lataamiseen ilman kalliita sähköremontteja, on älykäs kuormanhallinta. Ilman älykästä kuormanhallintaa sähköjärjestelmä pitää mitoittaa kaikkien latauslaitteiden yhteisen huipputehon mukaan. Sähkön kulutuspiikki syntyy asuintaloissa tyypillisesti iltaisin ihmisten palatessa töistä. Sähköautoilijalle tärkeintä on kuitenkin, että akku on aamulla täysi. Tehonhallinta tasaa tehokuormaa yön tunteihin niin, että kaikki saavat tarvitsemansa latauksen. Tehonhallinnan merkitys kiinteistön sähköjärjestelmän kustannustehokkuudelle kasvaa sitä mukaa kun sähköautoja ja latauspisteitä tulee lisää.

 

Vuokramallin hinnoittelu 


 

(takaisin alkuun)

 

Mahdollisia asiakaspolkuja

Taloyhtiössä tehdään koko kenttä - hinta 95,00 €/ruutu 

1. Taloyhtiössä on keskusteltu sähköautojen latauksen järjestämisestä jo pitempään. Talossa on yksi täyssähköauton omistaja joka on toivonut mahdollisuutta latauspisteeseen omaan parkkiruutuunsa. Vapaan latauspisteen haeskelu julkisilla latauspisteillä ja kauppakeskuksissa on alkanut jo hieman rasittaa. Ladattavia autoja on tulossa lisää ja taloyhtiössä on päädytty siihen, että halutaan kerralla yhtenäinen ratkaisu, jonka investointikustannukset taloyhtiölle ovat kuitenkin maltilliset. Yhdenvertaisuusperiaate nähdään tärkeänä ja sen oikeasta soveltamisesta keskustellaan. Nähdään, että laaja latausvalmius nostaa kiinteistön arvoa, mutta samalla kustannuksia halutaan kohdentaa sähköautoilijoille reilulla tavalla.

2. Taloyhtiö päättää, että selkeintä on tuoda latausvalmius samalla kertaa kaikkiin kaapeloituihin parkkiruutuihin. Selvitään yhdellä kustannustehokkaalla projektilla eikä taloyhtiön hallituksen tai isännöitsijän tarvitse hallinnoida uusia sähköautoilijoita erillisiin latausvalmiisiin parkkiruutuihin, kun koko parkkikenttä on latausvalmis. Taloyhtiössä nähdään kohtuullisena, että sähköautoilija maksaa kuitenkin itse käyttämänsä sähkön sekä haluamansa tehoisen latauslaitteen.

3 .Taloyhtiö tilaa Parkkisähköltä latausvalmiuden koko kentälle, 20 parkkiruutuun. Tilauksen yhteydessä tehtävässä selvityksessä on saatu selville, että kaapelointi on teholuokaltaan riittävä jopa niin pitkälle, että kaikki talon autot voisivat olla ladattavia eikä sähkökeskuksessa tarvita laajennuksia vielä lähivuosina. Parkkisähkön latausvalmiuden toimitus kiinteään hintaan 188,00 €/ruutu koko 20 paikan kentälle maksaa yhteensä 3 760,00 €.  Investoinnille saadaan ARA:lta 50% tuki, jolloin taloyhtiölle jää lopulliseksi investointikustannukseksi 1692,00 €, eli 95,00 €/ruutu.

4. Sähköautoilija tilaa itselleen Parkkisähkön kk-hintaisen latauslaitteen, ilman investointia. Latauslaitteessa on toimivuustakuu ja käyttötuki. Sähkön mittarointi, laskutus ja hyvitys taloyhtiölle toimivat automaattisesti. Latauspisteen hankintaan ei enää tarvittu taloyhtiön tai isännöitsijän lupia ja tilaus onnistui yhdellä yhteydenotolla Parkkisähkölle.

5. Ennen taloyhtiön latausvalmiutta uuden auton ostopäätöstään pantannut naapuri laittaa tilauksen vetämään uudesta sähköautosta ja Parkkisähkön latauspisteestä.
 


Taloyhtiössä tehdään alle puolet kentästä, mutta vähintään 6 ruutua - hinta 140,00 €/ruutu

1. Asukas on päättänyt hankkia ladattavan hybridiauton. Latauksen järjestämisestä on taloyhtiössä ollut puhetta, mutta selvää päätöstä taloyhtiössä ei ole syntynyt. Osa on sitä mieltä, että sähköautoilijan pitäisi itse vastata kaikista kustannuksista, kun osa näkee latausmahdollisuuksien voivan nostaa kiinteistön arvoa. Asukkaiden välisissä keskusteluissa on noussut esiin, että ladattavien autojen ostoa harkitsevia on muitakin.

 

2. Taloyhtiön hallitus linjaa, että sähköautoilija maksakoon sähkönsä ja latauspisteensä itse. Sähköinfrastruktuurin hallitus toteaa kuitenkin olevan osa kiinteistöä ja kohtuullinen varautuminen lähivuosien hankintoihin ja on järkevää. Kun sähköautoja on odotettavissa useammalle asukkaalle, toiminnalle halutaan yhtenäinen malli. Koko kentän latausvalmiutta ei haluta kuitenkaan tässä vaiheessa vielä tehdä.

 

3. Taloyhtiön hallitus tilaa Parkkisähköltä latausvalmiuden 6 parkkiruutuun, Parkkisähkön laskuttamaan kiinteään hintaan 210,00 €/ruutu, eli yhteensä 1 260,00 €. Taloyhtiössä on yhteensä 40 parkkipaikkaa, joten latausvalmius tulee alle puoleen ruuduista. Tällöin taloyhtiön saama ARA-tuki investointiin on 35% ja lopulliseksi hankintahinnaksi tulee yhteensä 693,00 €, eli 140,00 €/ruutu.

 

4. Asukas tilaa itselleen Parkkisähkön latauslaitteen vuokramallilla. Latauslaitteessa on toimivuustakuu ja käyttötuki. Sähkön mittarointi, laskutus ja hyvitys taloyhtiölle toimivat automaattisesti. Latauspisteen hankintaan ei enää tarvita taloyhtiön tai isännöitsijän lupia ja tilaus onnistuu yhdellä yhteydenotolla Parkkisähkölle.

 

5. Latausvalmiutta on mahdollista laajentaa myöhemmin kysynnän kasvaessa
 

 


Kohde ei täytä kampanjan ehtoja 

Kaapelointi on liian vanha, tehdään täysi kaapelointiremontti

Taloyhtiöllä on erillinen lähes satapaikkainen kylmä parkkihalli jossa on kaapelointi ja piharasiat autojen lämmitystä varten. 1980-luvun lopulla valmistuneeseen halliin on tehty vain muutamia kunnostuksia, ohuet kaapeloinnit ja pienitehoinen sähkökeskus ovat alkuperäistä tavaraa. Useampi asukas on kysellyt latausmahdollisuuksien perään.
 
Erilaisia toteuttamistapoja on yhtiössä puitu laajasti. Asukkaan omalla kustannuksellaan vetämä kaapelointi onnistuisi periaatteessa, mutta näin toteutettuna sähkökeskuksesta riittäisi tehoa vain muutamalle. Kaikille paikoille asennettavat latauslaitteet on toisaalta todettu mahdottoman kalliiksi vaihtoehdoksi. Taloyhtiössä on nähty reiluna Parkkisähkön malli jossa sähköautoilija maksaa itse latauslaitteen ja sähkön, mutta sähkökeskus ja kaapelointi ovat kiinteistön vastuulla.

Tilauksen yhteydessä tehtävässä selvityksessä käy ilmi, että sähkökeskus ja kaapelointi ovat tehoiltaan riittämättömät. Vanhaan sähköjärjestelmään voisi luotettavasti asentaa latauspisteet vain muutamille autoille. Mikäli ladattavat autot sattuvat ilmaantumaan vierekkäin, teho loppuu tätäkin nopeammin. Vaikka sähköautoja ei tulisi, kaapeliremontti olisi edessä lähivuosina joka tapauksessa koska järjestelmä on teknisen käyttöikänsä loppuvaiheessa.

Taloyhtiö pyytää Parkkisähköltä tarjouksen koko parkkihallin remontista:  sähkökeskus, kaapelointi, pikaliittimet ja piharasiat. Tarjous sisältää kaikki työt kohdekartoituksesta suunnitteluun, toteutukseen ja lopputarkastukseen. Vaikka sähkökeskukseen tehdään isohko laajennus ja materiaaleihin sisältyy myös perinteiset piharasiat, 55% ARA-tuen kanssa kokonaiskustannus jää alhaisemmaksi kuin joka tapauksessa edessä ollut perinteinen kaapelointiremontti.

Kaapelointiremontti toteutuu yhden työviikon aikana, vieläpä niin että pysäköinti onnistuu suurilta osin urakan aikana. Useampi sähköauton ja ladattavan hybridin hankinta lähtee käyntiin. Eräs asuntoaan myymässä ollut asukas yllättyy iloisesti kun kiinteistönvälittäjä toteaa latausvalmiuden nostavan myös asunnon arvoa.

(takaisin alkuun)

Kampanjaehdot

 • Taloyhtiön täytyy olla ns. lämpötolppakaapelointi, eli jokainen ruutu johon latausvalmius tilataan, pitää olla kaapeloitu.

 • Sähkön mitoitus: Vähintään 1,4kW per parkkiruutu/ 6A per parkkiruutu / 6mm² Kaapelit (tyypillisesti vaatimukset täyttyvät)

 • Parkkisähkö suosittelee, että asennetaan kerralla koko parkkialue, mutta vähintään sulakeryhmä kerrallaan

 • Parkkisähkön tehonhallinta mahdollistaa haastavissakin olosuhteissa mielekkään ja turvallisen latauksen

 • Kiinteät hinnat eivät sisällä kaapelointi- tai sähkökeskustöitä

 • Kiinteät hinnat eivät ole voimassa, jos kohteessa on TN-C-kaapelointi (nelijohdinjärjestelmä, yleensä ennen 1980-lukua asennetut kaapeloinnit)

 • Tolppaan johon on aiemmin asennettu kaksi piharasiaa, tarvitaan sovitinkappale. Sovitinkappale ja sen asentamisen lisätyöt lisätään hintaan.

 • Taloyhtiön täytyy sijaita 50 km säteellä Helsingin keskustasta

 • Minimiasennuskoko on 6 parkkiruutua (3 pikaliintintä ja 3 piharasiaa)

 • Asennukset tehdään aina pareittain (yksi piharasia palvelee kahta parkkiruutua)

 

Tilauksen kulku ja vastuualueet

(takaisin alkuun)

Alustava tilauslomake

Alustavan tilauksen jälkeen kohteen soveltuvuus vahvistetaan ja sopimuspaketti lähetetään tilaajalle. Tilaus on sitova vasta sopimusten allekirjoittamisen jälkeen.

(takaisin alkuun)

Usein kysytyt kysymykset

tilauslomake-1.png

Lähetä alustava tilauksesi tai kyselysi linkin takaa löytyvällä lomakkeella.

Parkkisähkön pikaliitin järjestelmä soveltuu hyvin myös suurempiin kohteisiin sekä sisäasennukseen

- kysy näistä erillistä tarjousta

Yleiset kysymykset

Kuinka kauan kampanjahinnat ovat voimassa?

Kampanja on voimassa toistaiseksi. Taloyhtiölle taataan kampanjan mukaiset hinnat sen tehtyä tilaus latausvalmiudesta seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. 

 

Koituuko sähköautojen lataamisesta taloyhtiölle kustannuksia?

Latausvalmiudesta koituu taloyhtiölle 95,00 € - 140,00 € parkkiruutukohtaiset kertaluonteiset kustannukset. Sähköautojen lataamisesta taas ei koidu taloyhtiölle kustannuksia. Latauspisteen tilannut pysäköintipaikan haltija maksaa latauspisteen aloitusmaksut, kk-vuokran ja kuluttamansa sähkön, joka hyvitetään taloyhtiölle neljännesvuosittain.

Kuka maksaa sähköauton lataamiseen kuluvan sähkön?

Autoilija maksaa Parkkisähkölle kulutetusta sähköstä (autoilija tunnistautuu latauslaitteelle NFC-tunnisteella). Parkkisähkö tilittää rahat edelleen taloyhtiölle. Taloyhtiö määrittää sähkön yksikköhinnan.

 

Noudattavatko laitteet Kiinteistöliiton ohjeistamaa yhdenmukaisuusperiaatetta taloyhtiössäni?

Kyllä noudattavat. Parkkisähkön laitteet eivät estä pysäköintialueen infrastruktuurin muuta käyttöä, ja laitteen voi tilata kuka vain alueen käyttäjä, jonka parkkiruudulla on latausvalmius. Laitteet asennetaan omakustanteisesti, ja kulutettu taloyhtiön sähkö tilitetään halutulle taholle.

Missä kulkee taloyhtiön vastuurajapinta?

Taloyhtiö on vastuussa omasta infrastruktuuristaan, joka ulottuu älymoduuliin asti. Piharasia ja lämmitystolppa (älymoduuleja lukuun ottamatta) sekä parkkialueen muu sähköinfrastruktuuri ovat taloyhtiön vastuulla.

Talossamme on jo Parkkisähkön operointisopimus ja latausvalmius osalle parkkiruuduista. Saammeko laajennettua latausvalmiuttamme kampanjahinnoilla?

Kyllä, mikäli kampanjan muut ehdot täyttyvät.

Parkkiruudullani on jo Parkkisähkön latausvalmius ja taloyhtiöllä operointisopimus. Saanko tilattua kampanjahinnoilla ja vuokramallilla latauspisteen itselleni?

Kyllä, mikäli muut kampanjan ehdot täyttyvät.

Haluaisimme latausvalmiuden ja latauspisteen vain yhdelle parkkiruudulle. Onnistuuko tämä?

Ei. Tällä hetkellä latausvalmiuden vähimmäisasennuksen koko on 6 parkkiruutua. Latauspisteitä voidaan vuokramallilla taas asentaa latausvalmiuden omaaviin parkkiruutuihin yksittäin.

(takaisin alkuun)

Sähköjärjestelmä

Onko lämpötolppaan asennetusta latauslaitteesta lataaminen turvallista?

Kyllä on: Autojen latauskaapelit on varustettu rajoittimilla, jotka rajoittavat latausvirran automaattisesti turvalliselle tasolle. Parkkisähkön älymoduulissa on lisäksi aktiivinen lämmönhallinta, joka katkaisee sähkönsyötön automaattisesti, jos lämpötila on vaarassa nousta korkeaksi.

Kuinka moni autoilija voi ladata autonsa lämpötolppiin asennetuista latauslaitteista?

Suomalaiset ajavat vuorokaudessa keskimäärin noin 50 km. Jotta sähköautoilijat saavat ladattua tätä matkaa vastaavan määrän sähköä yön aikana (10 h), tarvitaan vähintään 4 ampeerin kapasiteetti latauspistettä kohden. Voit arvioida latauspisteiden maksimimäärän sulakekapasiteetin avulla jakamalla sulakkeiden yhteenlasketun kapasiteetin 4 A:lla.

Esimerkki: Parkkialueen sähkönsyöttö on 3 x 25 A sulakkeiden takana. Tällöin parkkialueen sähkönsyöttö kestää 3 x 25 A / 4 A = 18 latauspistettä.

Kuinka paljon sähköä sähköautoilijat voivat ladata pysäköintialueelta nykyisen sähköjärjestelmän kapasiteetilla?

Laske parkkialueen pääsulakkeiden kapasiteetti yhteen ja jaa se latauspaikkojen lukumäärällä. Voit arvioida alla olevasta taulukosta montako kilometriä keskimäärin sähköautoilijat voivat yön aikana (10 h) ladata latauspaikkakohtaisen mitoituksen avulla:

4 A: 50 km

6 A: 75 km

10 A: 125 km

16 A: 175 km

Esimerkki: Parkkialueen syöttö on 3 x 25 A sulakkeiden takana, ja parkkialueella on 10 latauspistettä. Latauspistekohtainen kapasiteetti on tällöin 3 x 25 A / 10 = 7,5 A. Yllä olevasta taulukosta nähdään, että autoilijatvoivat ladata hieman alle 100 km yön aikana.

Kuinka sulakesuojaus toimii?

Parkkisähkön älymoduuli varmistaa aina ennen latauksen aloitusta, että sulakkeissa on käyttämätöntä kapasiteettia. Mikäli näin ei ole, autoilija siirtyy jonoon, kunnes yksi jo lataava auto on ladannut vähintään tunnin, minkä jälkeen latausvuoroa kierrätetään.

Taloyhtiön lämpötolppia käytetään ahkerasti aamuisin. Rajoittaako tämä sähköautojen lataamista?

Kyllä rajoittaa. Emme pysty mittaamaan lämmityskäyttöön menevän sähkön määrää, minkä takia se arvioidaan. Yleisesti sähköauton lataamiselle suunnattua kapasiteettia kannattaa pakkasaamuina rajoittaa klo 6.00 – 10.00. 

(takaisin alkuun)

 

Laitteen käyttö

 

Mitä latauspisteen asennus vuokramallilla maksaa?

200 - 350 € (sis. alv) riippuen latauspisteen tyypistä.

 

Mitä latauspisteen käyttö maksaa?

Parkkisähkön latauspisteen hinta on 15 - 25 €/kk (sis. alv) per latauslaite. Ladatun sähkön kWh-hinnan määrää taloyhtiö. Parkkisähkö veloittaa aina 0,02 €/kWh:n suuruisen laskutuslisän. Tyypillisesti latauksen hinta kokonaisuudessaan on n. 0,12 - 0,15 €/kWh (sis. alv).

 

Mistä voin pyytää apua mahdollisessa vikatilanteessa tai käyttöönoton kanssa?

Apua voi pyytää Parkkisähkön asiakaspalvelusta sähköpostitse osoitteesta info@parkkisahko.fi ja puhelimitse numerosta 0400 528 166.

 

Kuinka rekisteröidyn käyttäjäksi?

Käyttäjäksi voi rekisteröityä iOS-, Android- ja Web-applikaatioilla. iOS- ja Android-sovellukset ovat ladattavissa ilmaiseksi Apple Storesta ja Google Play -kaupasta. Muita älylaitteiden käyttöjärjestelmiä ja internet-käyttöä varten löytyy web-applikaatio osoitteesta https://app.parkkisahko.fi.

 

Voinko käyttää samaa tunnistetta muissa Parkkisähkön latauspisteissä?

Kyllä, tunnistettasi voi käyttää kaikissa Parkkisähkön latauslaitteessa. Laite tunnistaa sinut automaattisesti ja kohdistaa laskut rekisteröitymisen yhteydessä annettuun osoitteeseen. Huomioithan, että sähkön hinta voi vaihdella Parkkisähkön eri latauspisteiden välillä. Parkkisähkön julkiset latauspisteet löytyvät osoitteesta:

https://app.parkkisahko.fi

 

(takaisin alkuun)

Laitteiden toiminta

 

Mitä eri värit laitteessa tarkoittavat?

Moduulin valot ovat vihreät = moduuli on toimintakunnossa, mutta ei käytössä.

Moduulin valot ovat keltaiset = moduuli on tunnistanut NFC-tunnisteen, muttei anna sähköä (alueen koko sähkökapasiteetti on käytössä, jolloin saat sähköä hetken kuluttua tai moduulissa oleva nappi ei ole pohjassa).

Moduulin valot ovat siniset = moduuli hyväksynyt NFC-tunnisteen ja antaa sähköä.

 

Voiko latauspistettä käyttää kuka vain?

Oletuksena latauspiste antaa kaikkien Parkkisähkön asiakkaiden ladata autojaan. Parkkisähkö laskuttaa tällöin auton lataajaa, ja tilittää rahat edelleen taloyhtiölle. Latauspisteenne sijainti ei kuitenkaan ole julkisesti tiedossa, ellette ole halunneet julkaista pistettänne Parkkisähkön latauskartalla.

 

Lataus katkeilee toistuvasti?

Pistorasia ja/tai pistotulppa on todennäköisesti likaantunut, jolloin moduulin lämpötila nousee ja automaattinen lämmönhallinta katkaisee virran. Jos pistotulpan puhdistaminen ei auta, ota yhteyttä Parkkisähköön moduulin puhdistamiseksi. Moduulin huoltotyöt sisältyvät kuukausihintaan.

Olen aiemmin ladannut latauspisteellä onnistuneesti, mutta nyt lataus ei enää käynnisty. Mistä tämä johtuu?

Tarkista ensimmäiseksi, että piharasiassa on sähköt päällä. Jos sähköt ovat päällä (moduulissa palaa valot), yritä käynnistää moduuli uudelleen käyttämällä lämpötolpassa olevaa sulaketta lyhyesti pois päältä. Jos tämäkään ei auta, tarkista tunnistaako älymoduuli NFC-tunnisteesi. Tämän huomaa siitä, että älymoduulin valot vaihtuvat hetkeksi keltaisiksi, kun NFC-tunnisteella varustettu latauspistoke kiinnitetään älymoduuliin. Mikäli väri ei vaihdu keltaiseksi missään vaiheessa, vika on todennäköisesti NFC-tunnisteessasi, jolloin se kannattaa vaihtaa. Uuden tunnisteen saa tilattua osoitteesta

https://www.parkkisahko.fi/autoilijalle/aloituspaketti/.

 

Sulake paloi, mitä teen?

Ota yhteyttä isännöitsijään sulakkeen vaihtamista varten. Ilmoita tapahtumasta myös Parkkisähkölle osoitteeseen info@parkkisahko.fi, niin varmistamme, että sulakkeet on määritelty järjestelmään oikein. Määrittelemme tarvittaessa järjestelmään latausrajoituksia kylmien säiden aikaan.

(takaisin alkuun)

Laskutus ja sopimus

 

Mihin taloyhtiö sitoutuu?

Taloyhtiö sitoutuu maksamaan latausvalmiuden saavuttamiseksi vaadittavan urakan kustannukset. Taloyhtiö antaa luvan Parkkisähkölle tuoda latausvalmiuden omaavaan parkkiruutuun latauslaitteita asukkaan suoralla tilauksella. Taloyhtiö antaa myös luvan Parkkisähkön käyttää sen sähköinfrastruktuuria. Kohteessa käytetty sähkö hyvitetään taloyhtiölle neljännesvuosittain sen määräämän hinnan mukaisesti.

 

Mitä taloyhtiö maksaa ja kenelle?

Taloyhtiö maksaa Parkkisähkölle yllä olevan taulukon mukaiset parkkiruutukohtaiset kustannukset ilman ARA-tukea. ARA tilittää hakemuksen mennessä läpi osuutensa Taloyhtiölle. Lisätietoa ARA-tuesta löytyy seuraavasta osoitteesta:

 

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Sahkoautojen_latausinfraavustus

 

Miten usein latauspistevuokra laskutetaan?

15 euron kuukausittainen maksu voidaan laskuttaa joko kuukausittain tai vuosittain.

 

Miten usein sähkölaskut maksetaan?

Lähetämme sähkölaskut kuukausittain, mikäli laskutettava summa kuukausimaksuineen on vähintään 30 € + alv, Muussa tapauksessa lasku lähetetään vasta, kun laskutusraja ( 30 € + alv) on täyttynyt.

Mitä laitteen käyttö maksaa?

Laitteen käytön kWh-hinnan määrää taloyhtiö. Parkkisähkö veloittaa aina 0,02 €/kWh:n suuruisen laskutuslisän. Tyypillisesti latauksen hinta kokonaisuudessaan on 0,12 €/kWh (sis. alv).

 

Kuka määrittää sähkön hinnan?

Parkkisähkö veloittaa aina 0,02 €/kWh:n suuruisen laskutuslisän. Taloyhtiö puolestaan määrittää mikä on talo yhtiölle hyvitettävän osuuden määrä, joka tarkistetaan vuosittain.

 

Mikä on sopimuksen kesto?

Sopimuksen kesto on 12 kuukautta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

 

Kuinka voin purkaa sopimuksen?

Sopimuksen voi purkaa ilmoittamalla sähköpostitse osoitteeseen info@parkkisahko.fi tai kirjeitse osoitteeseen Parkkisähkö Oy, Itälahdenkatu 18 A, 00210 Helsinki.

 

Kuka omistaa laitteet?

Parkkisähkö omistaa älymoduulit, mutta kaikki niiden ulkopuolinen infrastruktuuri mukaan lukien piharasia on pysäköintipaikan haltijan tai taloyhtiön omaisuutta.

 

Mikä on latausvalmiuden toimitusaika?

Latausvalmiuden toimitusaika on enintään 2 kuukautta, mutta tyypillisesti huomattavasti vähemmän. Vahvistamme tarkemman toimitusajan viikon sisällä tilauksesta.

 

Mikä on lataispisteen toimitusaika vuokramallilla?

Latauspisteen toimitusaika on enintään 1 kuukausi latausvalmiuden omaavaan parkkiruutuun. Tyypillisesti toimitus tapahtuu alle kahdessa viikossa.

 

Mikä on laitteiden takuuaika?

Piharasiassa, pikaliittimessä ja sähköasennustöissä on kahden vuoden takuu.

 

Entä jos älymoduuli menee rikki?

Parkkisähkö on vastuussa älymoduulien toimivuudesta ja korjaa niihin liittyvät viat 48 tunnin sisällä siitä, kun on saanut vikailmoituksen. Parkkisähkö ei kuitenkaan ole vastuussa ilkivallasta tai mahdollisista väärinkäytöstä johtuvista vioista.

 

Entä jos piharasia menee rikki?

Mikäli piharasia menee rikki takuuaikana, Parkkisähkö on velvollinen korjaamaan kaikki mahdolliset viat, mikäli ne eivät johdu ilkivallasta tai väärinkäytöstä.

 

Minulla on työsuhdeauto. Mitä teen laskutuksen suhteen?

Laskutus on mahdollista kohdentaa suoraan halutulle taholle esim. autoleasing yritykselle.

(takaisin alkuun)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2021 Parkkisähkö Oy | Parking Energy Ltd

 • Facebook - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle